Å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner gir et innblikk i konflikter det er umulig å lese seg til. Opplevelser og tanker fra tjenesten danner for mange et viktig utgangspunkt for resten av livet. I NVIO ser vi viktigheten i at soldater kan møte likesinnede, folk med samme grunnlag, som er villig til å høre hva du har opplevd, og som forstår hvordan slike hendelser kan endre en person på godt og ondt. 

NVIO søker å være en mest mulig profesjonell interesseorganisasjon for alle veteraner fra utenlandsoperasjoner, og deres pårørende.