Vegar Falch - Pedersen style=

Vegar Falch - Pedersen

Leder
Bjørn Flogstad style=

Bjørn Flogstad

Nestleder
Erik Hovet style=

Erik Hovet

Sekretær
Wilhelm Edin style=

Wilhelm Edin

Kasserer
Svein Bolstad style=

Svein Bolstad

Kameratstøtte leder
John Arne Elstrand Kjøllesdal style=

John Arne Elstrand Kjøllesdal

Styremedlem
Knut Arild G. Refsdal style=

Knut Arild G. Refsdal

Styremedlem
Øystein Skottmyr style=

Øystein Skottmyr

Styremedlem
Hans Victor Braathen style=

Hans Victor Braathen

Varamedlem
Jan Petter Lyng style=

Jan Petter Lyng

Varamedlem