Generalsekretæren sin oppfordring.

Generalsekretæren sin oppfordring.

Publisert av Bjørn Flogstad den 03.02.22.